Add Your Heading Text Here

Kiinteistönomistajat ja sijoittajat

Olemme kiinteistönomistajille ja sijoittajille kumppani, joka on tukena kehittämässä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti kiinteistöistä saatavaa tuottoa sekä niiden arvoa. Autamme osaltamme kiinteistön korkean käyttöasteen saavuttamisessa sekä vuokralaisten tyytyväisyyden varmistamisessa.

Kiinteistöjohtamisen strateginen neuvonanto, kustannusrakenteen optimointi, tuki operatiivisen palvelutuotannon hankinnassa, sen kehittämisessä ja seurannassa

Tekninen manageeraus salkku- ja kohdetasolla

Vuokraustoiminta ja siinä tukeminen

Rakennuttaminen ja valvonta

Katselmukset

Palvelutuotannon auditoinnit

Asunto-osakeyhtiöt

Kun asunto-osakeyhtiön hallitus tai sitä isännöivä taho tarvitsevat tukea palvelujen hankinnassa, palvelutuotannon johtamisessa tai  muussa kiinteistön arvon säilyttämistä tai sen kehittämistä tukevissa toimenpiteissä, olemme valmiit auttamaan. Meillä on kokemusta niin vuokrataloyhtiöistä kuin pienemmistäkin asunto-osakeyhtiöistä.

Tekninen neuvonanto

Rakennuttaminen ja valvonta

Katselmukset

Pitkän tähtäimen suunnitelmat (PTS)

Hoitokuluanalyysit

Palvelutuotannon auditoinnit

Rakennusliikkeet

Hankesuunnitteluvaiheessa laadittavien kannattavuuslaskelmien ja päätöksenteon tueksi voimme olla apuna laatimassa kohdekohtaisesti hoitokuluanalyyseja sekä elinkaarikustannusten määrittelyjä.

Hoitokuluanalyysit

Elinkaarikustannusten määrittely

Tilankäyttäjät

Kun tulee aika etsiä uudet toimitilat, autamme asiakkaitamme löytämään tarvetta vastaavat tilat. Annamme näin asiakkaillemme mahdollisuuden säästää omia resurssejaan sekä keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Uusien toimitilojen haku

Muutostöiden rakennuttaminen ja valvonta